HOME

Wij zijn de Tronen.  Wij zijn een engelenorde dicht bij wat de Troon of Zetel van het Goddelijke wordt genoemd. Júllie bepalen in hoeverre je nieuwe concepten en denkbeelden wilt of kunt omarmen. In hoeverre je oude concepten, die voor jou niet meer werken, durft los te laten of kúnt loslaten. En in hoeverre je groeistappen je
een leven van bevredigender inzichten en resultaten zullen opleveren. Jullie zijn aan zet, mensen van Planeet Aarde. Hier ben je levens lang aan ervaringen op voorbereid.
Jullie leven op een wonderbaarlijke planeet, waar evenzeer stug wordt vastgehouden aan oude concepten als nieuwe concepten worden omarmd, die jullie hele universum scheef zouden kunnen trekken, als daar niet een stokje voor gestoken zou worden door dit binnen bepaalde grenzen en kaders te laten verlopen.  
Jullie beërven de Aarde. De zachtmoedigen beërven de Nieuwe Aarde, die jullie zelf,  vlak voor jullie voeten, creëren.
NU is de tijd aangebroken die Jezus voorspelde.
NU staat de één op en de ander niet.
NU staan er mensen op, die wonderen kunnen bewerkstellingen.
En jullie horen daar bij, of niet, dat is aan jullie. De tijd van lering is voorbij. De tijd om aangeraakt te worden in het moment, of niet, is aangebroken.
En júllie beslissen of je je láát aanraken door nieuwe concepten of niet. Denk je dat óns leven statisch verloopt, in de sferen rondom Gods Troon? Allerminst!
Want de groeisprong, die de Aarde nu maakt, en mét haar haar Zonnestelsel, en mét haar haar Universum, beïnvloedt vele Universa, zo ook ons.
Als het kind, na vele, vele eeuwen ervaringen opgedaan te hebben, terugkeert in het Vadershuis, beïnvloedt dat óók dat Huis, vergeet dat niet!
Júllie scheppen de sferen en dimensies, júllie veranderen hen, met júllie bewustzijn. Júllie bewustzijn schept jullie leven. Júllie bewustzijn schept waar je je op afstemt.
Jullie bewustzijn breidt uit. Daarmee breiden de sferen en dimensies waar jullie je op afstemmen ook uit.  En dát maakt jullie tot Gods co-creatoren, lieve mensen, begrijp dat goed. Waar je je op afstemt, daar heb je contact mee. Het voorbeeld van de telefoon is een goede metafoor. Wie jullie opbellen, die krijgen jullie aan de lijn. En zorgen jullie, met jullie lagere emoties, jullie verdichte bewustzijnsstaat, voor veel ruis op de lijn, dan is het gesprek zó moeilijk te verstaan dat het gemakkelijk misverstaan wordt. Zorgen jullie voor een eigen, zuiver, rein kanaal, dan kun je in een veel grotere zuiverheid je antwoorden en boodschappen ontvangen op ál jullie vragen. Júllie bepalen!
Bel ons op, als je zin hebt, of anderen, of niet. De keus is aan jullie.
De Tronen